HOME
Nood is oplosbaar
Gedichten
Bijbelse gedichten
Kerstmis
Pasen tot Pinksteren
Over Theologie
Leven als christen
UITGELICHT...
NIEUW ...
Persoonl. Getuigenis
Geloven en Getuigen
Wat is "geloven"?
Sport en geloof
Alleen Jezus' offer
Interessante links
Contactformulier
Gastenboek
Sitemap


Aantal bezoekers:
Bedankt voor uw bezoek.

Onder Bijbelse gedichten versta ik gedichten die rechtstreeks gebaseerd zijn op Gods Woord. Deze blijven met andere woorden "dicht bij God". Wat doe je bijvoorbeeld als God je roept om je talenten in te zetten voor Zijn Koninkrijk...?

De Bijbel is zoals bekend verdeeld in het Oude en het Nieuwe Testament.

Mijn gedichten over het Oude Testament heb ik verdeeld in 2 blokken: de Pentateuch (de vijf boeken van Mozes) en de overige boeken.

In het deel over de Pentateuch staan: Adem (Gen. 2:7), Naar Zijn beeld (Gen. 1:26, 3:8), Water (Gen. 7 - 9), Uw Naam (Ex. 3:1-6), Exodus - Mara (Ex. 15:22-27) en Kaleb (Num. 13-14).

In het deel over het restant van het Oude Testament staan: Salomo (1Kon. 3), Dichtbij (Psalm 23), Ezechiël vers 16 (Ez. 1:16) en Zwemmer (Ez. 47:1-12). Voor een inhoudelijke toeliching op Ezechiël vers 16, klik hier.

Mijn gedichten over het Nieuwe Testament heb ik ook verdeeld in 2 hoofdblokken: de Evangeliën en de overige boeken. Het blok over de Evangeliën heb ik ook weer in 2 delen geknipt.

Over Mattheus en Marcus gaan de gedichten Schenk mij geloof (Mt. 14:23-33), Macht (Mt. 20:20-28), Bruiloft (Mt. 22:2-13), Jezus komt! (Mt. 24), Talenten benutten (Mt. 25:15-28), Christenen voor christenen (Mt.25:34-40) en Kom (Marc. 1:14-20).

De evangelieën naar Lucas en Johannes worden behandeld in Nooit begrijpen (Luc. 21:5-38), De rijke man en de arme Lazarus (Luc. 18: 1-34), Blinden gaan zien (Luc. 18: 35-43), Brood des levens (Joh. 6:22-59), 4 Mei (Joh. 14:6) en Neem je kruis.

De overige boeken van het Nieuwe Testament worden behandeld in U bent mijn Fundament (1 Kor. 3:10-15), Samen in het licht & De tijd is gekomen (1 Thess. 4:13-18), Gouden plak (2 Tim. 4:7-8), Niet zeuren (Jac. 1:19), Eenmaal komt U & Eens komt de dag (Op. 19:11-16).

Op deze plek wil ik ook aandacht vragen voor een gedicht van Jan Pieter Kuyper op Gospelwords.nl. Het gedicht Cruciale wijsheid gaat over de tekst in 1Korinthiërs 2:6-6.

Jakob strijdt met God,
God nadert hem tot op het bot.

KOM

Lieve Heer, U zegt “kom” en ik kom,

Want U roept mij steeds weer om een naaste te zijn,

Om nog meer dan voorheen, Heer, Uw dienaar te zijn.

U zegt “kom” en ik antwoord “ik kom”.


Lieve Heer, U zegt “kom” en ik kom,

Want toen ik ooit in nood zat en riep “Heer, kom”,

Kwam U echt naar mij toe, zag U naar mij om.

Daarom kom ik als U mij zegt “kom”.


Lieve Heer, U zegt “kom” en ik kom,

Hoe zou ik, Heer, Uw roepstem nog kunnen weerstaan;

U bent toch voor mij door de diepte gegaan?

Daarom kom ik als U mij zegt “kom”.

 

Lieve Heer, U zegt “kom”, maar toch: soms

Denk ik wel eens “zal ik daar nu echt heen gaan,

Zal ik echt net als Abraham op pad gaan?”,

Want Uw weg lijkt niet recht, lijkt zo krom.


Lieve Heer, U zegt “kom” en ik kom,

Want, Heer, U alleen weet toch wat goed voor mij is;

U alleen leidt mij uit alle duisternis.

Daarom: als U roept, zeg ik “ik kom”.


Lieve Heer, ik kom nu U zegt “kom”.

Ik kan ’t echt niet alleen, want waar moet ik heen?

Blijf mij roepen, Heer, laat mij nu niet alleen.

Lieve Heer, U zegt “kom” en ik kom.

Lied naar Marc. 1:14-20,

Mel.: Lieve Heer, Gij zegt “kom” en ik kom – J. Geraedts,

(gezang 51 Liedboek der kerken)


Top
God wacht op u; kies voor Hem, nu!  | dichterbijGod@gmail.com